Náboženství


Hlavní náboženství Tuniska je Islám, který sem zavlekli Turci. Tunisané však nepatří k národům jejich víra hraničí s fanatismem. Ženy nemusí chodit zahalené v šátcích a celkově je jejich postavení ve společnosti srovnatelné s Evropskými státy. Pokud však cestujete do Tuniska je vhodnější nechat minisukně doma. V turistických centrech to problém není, ale v menších městech byste mohly očekávat nadměrnou pozornost.