Bulla Regia


Bulla Regia je další významný komplex na území Tuniska. Byl postaven Řeky někdy ve 4. století př. n. l. Komplex zahrnuje zbytky velké městské zástavby. Nejdůležitější bylo město kolem roku 156, kdy bylo hlavním městem římské provincie. Město bylo zničeno zemětřesením v 7. století.