Douga


Douga neboli Thugga jsou pozůstatky římského města. Komplex je zařazen do památek UNESCO. Rozkládá se přibližně na 60 hektarech. Největší rozkvět město zaznamenalo během 2. století př. n. l. kdy, byl Tunis římskou provincií.