Ichkeul


Ichkeul je národní park. Zahrnuje jezero Ichkeul a jeho močály. Žije zde množství vodních ptáků, především různé druhy kachen a čápi. Mezi nejvzácnější ptáky žijící na tomto území patří slípka modrá, čírka úzkozobá a ledňáčci. Park je zapsán na seznamu UNESCO.